Biztonság, Gondozás, Szakápolás

Jelentkezéshez szükséges dokumentumok

Az otthonba az az időskorú személy vehető fel a 36/2007. SZMM rendelet alapján:

  • akinek gondozási szükséglete a III. fokozatot eléri, vagy
  • a demencia kórkép legalább középsúlyos fokozatát állapította meg róla az orvosszakértői szerv, vagy demencia centrum vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos (szakvélemény csatolandó), vagy
  • egyedül él és
  • 80. életévét betöltötte (az életkor igazolásához a személyi igazolvány másolata szükséges), vagy
  • 70. életévét betöltötte és lakóhelye közműves vízellátás vagy közművas villamosenergia-ellátás nélküli ingatlan (települési önkormányzat jegyzőének igazolása szükséges), vagy
  • hallási fogyatékosként fogyatékossági támogatásban vagy vakok személyi járadékában részesül (az ellátást megállapító jogerős határozat vagy az ellátás folyósítását igazoló irat másolata csatolandó), vagy
  • előzőeken kívüli okból fogyatékossági támogatásban részesül és az orvosszakértői szerv, illetve jogelődje szakértői bizottságánek szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg (érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás másolata szükséges), vagy
  • I. rokkantsági csoportba tartozó rokkantsági nyugdíjban, baleseti rokkantsági nyugdíjban, rokkantsági járadékban részesül ( a nyugdíjat, járadékot megállapító jogerős határozattal másolata csatolandó) vagy
  • munkaképességét 100%-ban elvesztett, illetve legalább 70%-os mértékű egészségkárosodást szenvedett és az orvosszakértői szerv/jogelődje szakértői bizottságának szakvéleménye, szakhatósági állásfoglalása az önkiszolgálási képességének hiányát állapította meg (érvényes és hatályos szakvélemény, szakhatósági állafoglalás csatolandó)

Kérelem beadása

Az otthonba történő felvétel a beköltözni szándékozó vagy törvényes képviselőjének kérelmére indul. A felvételi kérelem és a felvételhez szükséges dokumentumok innen letölthetőek. Az új Adatvédelmi rendelet alapján a jelentkezési dokumentumokat csak az Adatkezelési hozzájárulás kitöltése, beadása esetén tudjuk elfogadni. Az Adatkezelési hozzájárulást mind a jelentkezőnek, mind a hozzátartozónak ki kell tölteni. 

Letölthető dokumentumok:

Értékelő adatlap
Jelentkezési kérelem
Szakvélemény demencia igazolásáról
Szakorvosi javaslat
Szakorvosi űrlap 

Tájékoztató a felvételi eljárásról
Adatkezelési hozzájárulás

 

A kérelmet kérjük pontosan, minden kérdésre kiterjedően, dátummal és saját kezű aláírással ellátva kitölteni. A háziorvos/kezelőorvos által kitöltött egészségi állapotra vonatkozó igazolás mellett kérünk, ha van friss zárójelentést, ambuláns lapot/lapokat.

A kérelem beadása előtt célszerű az otthonban látogatást tenni. Munkatársunk (Mestra Bernadett) körbevezeti az érdeklődőket az otthonban és tájékoztatást nyújt az intézménybe kerülés feltételeiről. Keressék őt bizalommal!

Beadás után

A kérelem befogadása után az otthon egy kijelölt munkatársa -egyeztetett időpontban- felkeresi a jelentkezőt (otthonában, kórházban, ahol éppen tartózkodik). A látogatás (előgondozás) célja, hogy a jelentkező tájékoztatást kapjon az otthon szolgáltatásairól, az otthonban zajló életről, az intézmény házirendjéről. Az előgondozást végző munkatárs tájékozódik a jelentkező életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális körülményeiről. Az előgondozás során arra keressük a választ, hogy a jelentkező állapotának és szükségleteinek megfelelnek -e az intézmény szolgáltatásai. Az előgondozás során szerezett infomrációk segítik a személyzetet az új lakó megismerésében, valamint abban, hogy beköltözés után minél hamarabb és minél könnyebben be tudjon illeszkedni a munkatársak segítségével.

Az otthon házirendje innen letölthető.

Amennyiben nem jogosult az Idősotthoni elhelyezésre, lépjen át a Nyugdíjas Otthonba !

Írjon nekünk